DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Nieuwe cao; er gaat snel, veel veranderen

  Terug

  Een historisch resultaat, voor het eerst in de geschiedenis is er één gezamenlijk akkoord tussen de bonden NBBU en ABU. De nieuwe cao voor uitzendkrachten brengt (nu al) veel veranderingen met zich mee. Zorg dat u snel op de hoogte bent.

  “We zijn eruit”, zei ABU-directeur Jurriën Koops opgelucht begin van de zomer toen de ABU en NBBU met FNV, CNV Vakmensen, De Unie en LBV na een jaar onderhandelen tot overeenstemming kwam. Eindelijk is er dan één gezamenlijke cao voor uitzendkrachten waarbij de ABU en NBBU-cao in elkaar zijn geschoven. Een vereenvoudigde, geharmoniseerde cao.

  Koops spreekt zelfs van een ‘historisch resultaat’ en ‘de grootste cao-herziening sinds 25 jaar.’ NBBU-directeur Marco Bastian is al even enthousiast: “Alle partijen winnen hiermee: uitzendondernemingen, opdrachtgevers en uitzendkrachten.”

  De tevredenheid hierover bij de werkgeversorganisaties lijkt terecht. De nieuwe geharmoniseerde, vereenvoudigde cao biedt duidelijkheid en een gelijk speelveld voor alle uitzendondernemers en een betere rechtspositie voor uitzendkrachten.

  De nieuwe cao heeft een looptijd van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021.

  Maar sommige wijzigingen zijn al per 1 september ingegaan en zijn dus nu al relevant. We noemen 2 voorbeelden.

  Versterken rechtspositie

  1. Als de uitzendkracht via een andere uitzendonderneming aan de slag gaan bij dezelfde opdrachtgever (opvolgend werkgeverschap), behoudt de uitzendkracht zijn rechtspositie in het fasesysteem.
  2. Uitzendkrachten behouden ook hun rechtspositie in het fasesysteem als zij op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern waartoe de uitzendonderneming behoort bij een andere uitzendonderneming in het concern in dienst treden.

  Betere beloning

  1. Bij de inlenersbeloning zijn vanaf 2 september 2019 de toeslagen uitgebreid. Uitzendkrachten krijgen ook toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld koude-toeslag of toeslag voor het werken met gevaarlijke stoffen.
  2. Als uitzendkrachten op verzoek van de uitzendonderneming binnen het concern veranderen van uitzendonderneming dan nemen zij de ervaring, op basis waarvan zij ingeschaald worden in het loongebouw van de opdrachtgever, mee. Dat betekent dat er bij die verandering van uitzendonderneming hetzelfde loon en hetzelfde uitzicht op een periodieke verhoging blijft.

  Wijzigingen per 30 december 2019

  Enkele belangrijke wijzigingen per 30 december 2019 zijn:

  1. Payroll

  Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) vallen payrollovereenkomsten per 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten. Er is wel een overgangsregeling voor op 1 januari 2020 lopende payrollovereenkomsten.

  2. Dag- en Weekcontracten niet meer mogelijk

  Met ingang van de nieuwe cao is het niet meer mogelijk om na een eerste plaatsing op basis van een contract zonder uitzendbeding, vervolgens bij zelfde functie en inlener een contract zonder uitzendbeding te geven dat korter duurt dan 4 weken.

  3. Inlenersbeloning

  De inlenersbeloning gaat gelden voor alle uitzendkrachten. Ook bij doorlening van de ene opdrachtgever aan de volgende geldt de inlenersbeloning van de opdrachtgever waar de uitzendkracht werkzaam is. Hiermee wordt ontduiken van de cao op dit onderdeel voorkomen. Ook gaat de inlenersbeloning voor alle vakantiewerkers gelden.

  4. Recht op informatie

  Uitzendkrachten hebben recht op duidelijke informatie over hun beloning. Zo krijgen uitzendkrachten op verzoek meer uitleg over de beloning waar zij recht op hebben én moet het uitsluiten van loon als er geen werk is, schriftelijk worden vastgelegd.

  5. Sneller periodieke verhoging

  Uitzendkrachten krijgen sneller een periodieke verhoging toegekend als zij langer in (nagenoeg) dezelfde functie bij verschillende opdrachtgevers, maar via dezelfde uitzendonderneming, hebben gewerkt. De werkervaring wordt dan over de opdrachtgevers heen doorgeteld.

  6. Loondoorbetalingsverplichting uitzendovereenkomst

  Bij het wegvallen van werk krijgen uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst met een loondoorbetalingsverplichting, in principe alle uitzendkrachten in fase B / 3 en C / 4, 100% van hun uurloon in hun laatste terbeschikkingstelling betaald. Als ze vervolgens bij een andere opdrachtgever gaan werken, ontvangen ze de daar geldende inlenersbeloning.

  7. Loondoorbetaling bij ziekte

  Voor de hele uitzendsector gaat één regeling voor loondoorbetaling bij ziekte gelden. In het eerste jaar wordt het loon tot 90% en in het tweede jaar tot 80% aangevuld.

  Kom naar het WAB en CAO-seminar

  En dit is nog maar een greep uit de vele CAO-wijzingen. Om uitzenders te helpen deze wijzigingen goed door te voeren organiseren All About Flex en Köster advocaten op 15 oktober en 30 oktober 2019 het WAB en CAO-seminar.

  Maarten Tanja, als arbeidsrechtadvocaat bij Köster Advocaten, over nut en noodzaak van dit seminar: “Wij gaan verder dan alleen het informeren over de feitelijke wijzigingen. Wij borduren hierop voort en duiden de CAO-bepalingen, geven aan wat de uitwerking concreet inhoud. Deze aanvullende informatie is essentieel voor uitzenders.”

  Dus, wilt u precies weten welke relevante veranderingen er zijn in de nieuwe CAO en welk effect die gaan hebben? Kom dan naar een van de seminars van All About Flex en Köster advocaten op 15 oktober en 30 oktober 2019. In één middag bent u volledig bijgepraat over alle CAO-wijzigingen (en WAB-maatregelen). Meld u direct aan of stuur een mail naar sales@allaboutflex.nl.