DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  FAQ

  Terug

  Om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen, hebben we hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen weergegeven. Staat jouw vraag en/of antwoord er niet tussen, neem dan contact met ons op.

  Backoffice dienstverlening

  Wat is backoffice dienstverlening?
  Veel intermediairs op de arbeidsmarkt maken van deze constructie gebruik door hun geplaatste werknemers bij een backoffice dienstverlener onder te brengen. Deze intermediair op de arbeidsmarkt heeft dan geen eigen backoffice en specialistische kennis van wet- en regelgeving nodig. Voor zowel uitzendorganisaties als werving- en selectiebureaus geldt dat ook het debiteurenbeheer en de voorfinanciering door All About Flex kan worden verzorgd.

  CAO

  Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?
  Indien een dag waarop je normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren jouw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. Je hebt alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ indien je dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeld je s.v.p. op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal door All About Flex worden bekeken of je in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week hebt gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2020, 2025, 2030, enz.). Indien je op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waar je werkt (inlenersbeloning). Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag. In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.
  Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?
  Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van je hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. Je hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij All About Flex in te dienen.
  Ontvang ik loon als ik ziek ben?
  Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvang je hiervoor wekelijks bij jouw loon een wachtdagcompensatie conform ABU Cao of NBBU Cao. Binnen enkele weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van jouw ziekengeld bedraagt 70% van jouw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van jouw ziektegeld bedraagt 90%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van jouw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult All About Flex de resterende 20% aan. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door je gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld.
  Hoe kom ik aan een exemplaar van de Cao voor Uitzendkrachten?
  Door met de muis te klikken op de volgende link kun je een exemplaar van de NBBU_CAO_Uitzendkrachten-NL_2022 downloaden.

  Loonstrook

  Wanneer ontvang ik mijn loon in 2023?
  Wanneer je je loon ontvangt is afhankelijk van wanneer All About Flex je uren ontvangt. Daarbij kun je de verloningsdata zoals vermeld in deze kalender aanhouden.
  Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?
  Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. All About Flex is verplicht deze reserveringen te maken.
  Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?
  Over het algemeen kun je het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient. Je maakt dan volledig gebruik van deze regeling. De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaal je te weinig belasting. Het verschil zul je later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Wordt de loonheffingskorting dus al door een uitkeringsinstantie of werkgever toegepast, dan kun je hier beter niet nogmaals voor kiezen. Je kunt er ook om een andere reden voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. Je betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kun je de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die je te veel hebt betaald.
  Loonheffingskorting, wat is dat?
  Als je een uitkering of loon ontvangt, heb je recht op de zogenoemde ‘loonheffingskorting’. Door toepassing van deze korting betaal je minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen). Voordat je gaat werken zal jouw intermediair of All About Flex je vragen of de loonheffingskorting moet worden toegepast.
  Hoeveel salaris is er overgemaakt en wanneer wordt het overgemaakt?
  Voor het exacte bedrag dat aan je is/wordt overgemaakt kun je het beste contact opnemen met de administratie op nummer 088 020 4400 of een e-mailbericht sturen aan support@allaboutflex.nl. Zijn jouw gegevens voor 15.00 uur bij All About Flex binnengekomen en verwerkt, dan ontvangt u normaal gesproken in de dagen erna het salaris op jouw bankrekening. Wanneer je je loon ontvangt is afhankelijk van wanneer All About Flex je uren ontvangt. Daarbij kun je de verloningsdata zoals vermeld in deze kalender aanhouden.
  Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?
  De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom ‘reiskosten onbelast’.
  Hoe moet ik mijn salarisstrook (‘Loonstrook’) lezen?
  De Voorbeeld loonstrook met uitleg helpt je jouw loonstrook te lezen. Heb je na het lezen van deze uitleg nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.
  Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
  All About Flex stuurt uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar jouw jaaropgave toe.

  Pensioen

  Hoe werkt het met pensioen?
  De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. Je wordt verplicht deelnemer als je 21 jaar of ouder bent en bij ons in 8 weken werk hebt verricht. Indien je reeds bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis heeft behaald, zullen wij jouw deelnemerschap voortzetten. Je dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat je van de uitzendorganisatie hebt gekregen toe te sturen. All About Flex betaalt een deel van de pensioenpremie, je betaalt zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op jouw loon ingehouden.

  Reserveringen

  Waarvoor is de reservering ‘Feestdagen’?
  Indien een dag waarop je normaal gesproken zou werken een officiële nationale feestdag is, dan wordt ter compensatie van de gemiste uren jouw loon aangevuld uit de reservering ‘Feestdagen’. Je hebt alleen recht op aanvulling uit de reservering ‘Feestdagen’ indien je dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de betreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd bent geweest. Vermeld je s.v.p. op het werkurenbriefje bij “diverse/opmerkingen” de feestdag en hoeveel uur er normaal gesproken wordt gewerkt. Indien er geen aantal uren wordt vermeld dan zal door All About Flex worden bekeken of je in de drie voorafgaande weken op de betreffende dag in de week hebt gewerkt en zal het gemiddelde over die drie weken worden uitbetaald. Erkende feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag in lustrumjaren (2020, 2025, 2030, enz.). Indien je op een officiële nationale feestdag toch werkt kan het zijn dat er een overwerktoeslag wordt uitgekeerd. Of er een toeslag geldt en hoe hoog deze is is afhankelijk van wat er gebruikelijk is binnen het bedrijf waar je werkt (inlenersbeloning). Niet erkende feestdagen worden niet doorbetaald en kunnen eventueel uit de vakantiedagenreservering worden betaald. Dit moet dan echter wel op het werkurenbriefje worden aangegeven of per e-mail worden aangevraagd. Niet erkende feestdagen zijn Oudejaarsdag, Goede vrijdag, Bevrijdingsdag in niet-lustrumjaren en de vrijdag na Hemelvaartsdag. In sommige gevallen mag een niet erkende feestdag wel worden uitbetaald. Dit uitsluitend na goedkeuring door de klant. Vermeld dit dan ook duidelijk op het werkurenbriefje. De dag wordt dan ook doorberekend aan de klant.
  Wat gebeurt er met mijn opgebouwde reserveringen als ik zelf niet om uitbetaling vraag?
  Indien wij langer dan zes weken geen urenbriefje van je hebben ontvangen, worden alle reserveringen automatisch uitbetaald. Je hoeft dan geen schriftelijk verzoek bij All About Flex in te dienen.
  Bouw ik vakantiedagen op?
  Ja, alleen spreken we niet over vakantiedagen maar over vakantie-uren. Je verwerft bij elke volledig gewerkte week (fulltime 40 uur) recht op 3,69 uur vakantie per week. Werk je in fase A dan bouw je dit op in geld; werk je in fase B of C dan bouw je het op in uren. Heb je niet een volledige week gewerkt dan bouw je een evenredig deel daarvan op. Indien je jouw loon bij een niet volledig gewerkte week (in verband met opgenomen snipper- en/of vakantiedagen) of bij het beëindigen van jouw dienstverband wenst aan te vullen met de opgebouwde reservering Vakantiedagen adviseren wij je het verzoek tot uitbetaling niet in een door je gewerkte week te doen. Dit in verband met hogere fiscale inhoudingen; je ontvangt dan netto minder.
  Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’ in?
  Door de reservering ‘Kort verzuim’ kun je jouw loon aanvullen indien je kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.
  Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?
  De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de laatste week van mei uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden. Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij All About Flex. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Salarisstrook) moeten worden uitbetaald.
  Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?
  Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. All About Flex is verplicht deze reserveringen te maken.
  Waar staat op mijn loonstrook de uitbetaling van mijn reiskosten vermeld?
  De uitbetaling van de reiskosten staat op de loonstrook vermeld in de kolom ‘reiskosten onbelast’.

  Salaris

  Wat bedraagt het wettelijk bruto minimumloon per 1 juli 2023?
  De bedragen van het bruto minimumloon gelden voor een volledige werkweek van 40 uur en/of 8 uur per dag. Voor de vaststelling van het feitelijk loon wordt voor het gehele kalenderjaar de in dat kalenderjaar te bereiken leeftijd aangehouden. Onder voorbehoud druk- en zetfouten. Tabel bruto minimumloon per maand, week en dag per 1 juli 2023
  Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 juli 2023)
  Leeftijd Per maand Per week Per dag
  21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
  20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
  19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
  18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
  17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
  16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
  15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62
  Tabel bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023
  Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 juli 2023)
  Fulltime werkweek in bedrijf 21 jaar en ouder 20 jaar 19 jaar 18 jaar 17 jaar 16 jaar 15 jaar
  36 uur € 12,79 € 10,24 € 7,68 € 6,40 € 5,06 € 4,42 € 3,84
  38 uur € 12,12 € 9,70 € 7,27 € 6,06 € 4,79 € 4,19 € 3,64
  40 uur € 11,51 € 9,21 € 6,91 € 5,76 € 4,55 € 3,98 € 3,46
  De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vindt u de officiële bedragen. Meer informatie van de Rijksoverheid over het minimumloon vindt u hier.
  Wanneer ontvang ik mijn loon in 2023?
  Wanneer je je loon ontvangt is afhankelijk van wanneer All About Flex je uren ontvangt. Daarbij kun je de verloningsdata zoals vermeld in deze kalender aanhouden.
  Wat moet ik doen als ik ziek ben?
  Je moet je dan vóór 09.00 uur ziek melden bij de organisatie waar je werkt (of zou gaan werken). Ook moet je je ziekmelden bij jouw intermediair en bij All About Flex op 088 020 4400. Word je tijdens jouw werk ziek en kun je daarom niet meer werken, dan moet je dit direct doorgeven aan jouw direct leidinggevende binnen de organisatie waarin je werkt. Daarnaast meld je dit aan jouw intermediair en All About Flex op +088 020 4400. Je moet je persoonlijk ziek melden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is.
  Ontvang ik loon als ik ziek ben?
  Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvang je hiervoor wekelijks bij jouw loon een wachtdagcompensatie conform ABU Cao of NBBU Cao. Binnen enkele weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van jouw ziekengeld bedraagt 70% van jouw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van jouw ziektegeld bedraagt 90%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van jouw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult All About Flex de resterende 20% aan. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door je gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld.
  Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?
  De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de laatste week van mei uitbetaald. Op dat moment wordt ook een salarisstrook verzonden. Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij All About Flex. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie Salarisstrook) moeten worden uitbetaald.
  Op de loonstrook staat een rubriek ‘Reserveringen’. Waar zijn deze reserveringen voor?
  Deze reservering wordt gemaakt om vakantiegeld uit te kunnen betalen en financiële compensaties voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. All About Flex is verplicht deze reserveringen te maken.
  Naar wie moet ik mijn werkurenbriefje sturen?
  Stuur – nadat jouw direct leidinggevende deze voor akkoord heeft getekend – jouw werkurenbriefje altijd naar All About Flex en – indien van toepassing - naar jouw intermediair. Jouw werkurenbriefje kun je mailen naar support@allaboutflex.nl. Per reguliere post kunt u het sturen naar All About Flex, Postbus 5081, 1380 GB WEESP.
  Wanneer kies ik voor loonheffingskorting?
  Over het algemeen kun je het beste de loonheffingskorting toe laten passen bij de werkgever of uitkeringsinstantie waar je het meest verdient. Je maakt dan volledig gebruik van deze regeling. De loonheffingskorting mag maar door 1 werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd worden toegepast. Als de loonheffingskorting dubbel wordt toegepast, betaal je te weinig belasting. Het verschil zul je later alsnog moeten terugbetalen aan de Belastingdienst. Wordt de loonheffingskorting dus al door een uitkeringsinstantie of werkgever toegepast, dan kun je hier beter niet nogmaals voor kiezen. Je kunt er ook om een andere reden voor kiezen om geen loonheffingskorting toe te laten passen. Je betaalt dan mogelijk wel te veel belasting. Aan het eind van het kalenderjaar kun je de Belastingdienst vragen om een teruggaaf van de belastingen die je te veel hebt betaald.
  Loonheffingskorting, wat is dat?
  Als je een uitkering of loon ontvangt, heb je recht op de zogenoemde ‘loonheffingskorting’. Door toepassing van deze korting betaal je minder loonheffing (= belasting en premies volksverzekeringen). Voordat je gaat werken zal jouw intermediair of All About Flex je vragen of de loonheffingskorting moet worden toegepast.
  Hoeveel salaris is er overgemaakt en wanneer wordt het overgemaakt?
  Voor het exacte bedrag dat aan je is/wordt overgemaakt kun je het beste contact opnemen met de administratie op nummer 088 020 4400 of een e-mailbericht sturen aan support@allaboutflex.nl. Zijn jouw gegevens voor 15.00 uur bij All About Flex binnengekomen en verwerkt, dan ontvangt u normaal gesproken in de dagen erna het salaris op jouw bankrekening. Wanneer je je loon ontvangt is afhankelijk van wanneer All About Flex je uren ontvangt. Daarbij kun je de verloningsdata zoals vermeld in deze kalender aanhouden.
  Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
  All About Flex stuurt uiterlijk in de tweede maand van het nieuwe jaar jouw jaaropgave toe.

  Wijzigingen

  Hoe kan ik wijzigingen in mijn persoonlijke gegevens doorgeven?
  Indien jouw persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld adresgegevens, het nummer van jouw bankrekening of de wijze waarop jouw loon uitbetaald moet worden veranderd, neem dan contact op met All About Flex op door een e-mailbericht te sturen naar support@allaboutflex.nl.

  Ziekte

  Wanneer en hoeveel ziekengeld krijg ik?
  Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvang je hiervoor wekelijks bij jouw loon een wachtdagcompensatie conform ABU en/of NBBU Cao. Binnen enkele weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van jouw ziekengeld bedraagt 70% van jouw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van jouw ziektegeld bedraagt 90%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van jouw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult All About Flex de resterende 20% aan. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door je gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld.
  Wat kan ik doen om snel te herstellen?
  Als je ziek bent, moet je alles in het werk stellen om weer gezond te worden. Zodat je snel weer jouw werk kunt hervatten. Jouw overige activiteiten mogen jouw genezing niet in de weg staan.
  Wat moet ik doen als ik ziek ben?
  Je moet je dan vóór 09.00 uur ziek melden bij de organisatie waar je werkt (of zou gaan werken). Ook moet je je ziekmelden bij jouw intermediair en bij All About Flex op 088 020 4400. Word je tijdens jouw werk ziek en kun je daarom niet meer werken, dan moet je dit direct doorgeven aan jouw direct leidinggevende binnen de organisatie waarin je werkt. Daarnaast meld je dit aan jouw intermediair en All About Flex op +088 020 4400. Je moet je persoonlijk ziek melden. Een ziekmelding door een ander wordt niet geaccepteerd, tenzij er een goede reden voor is.
  Ontvang ik loon als ik ziek ben?
  Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Als tegemoetkoming ontvang je hiervoor wekelijks bij jouw loon een wachtdagcompensatie conform ABU Cao of NBBU Cao. Binnen enkele weken na ontvangst van jouw ziekmelding zal het UWV wekelijks het ziekengeld aan je overmaken. De hoogte van jouw ziekengeld bedraagt 70% van jouw gemiddelde dagloon en wordt bepaald door het UWV op basis van het laatst lopende dienstverband. De hoogte van jouw ziektegeld bedraagt 90%, waarvan 70% door het UWV wordt uitgekeerd. Na het overleggen van jouw loon- / uitkeringspecificatie van het UWV vult All About Flex de resterende 20% aan. Alle wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor jouw ziekengeld, dienen direct door je gemeld te worden bij de casemanager van Refit. Indien je je niet houdt aan de regels, dan kan dat gevolgen hebben voor jouw ziekengeld.
  Wat is het telefoonnummer van Refit?
  Het telefoonnummer van Refit is +31 88 3365555. Op werkdagen is Refit bereikbaar van 08.30 tot 17.30 uur.
  Wat kan ik zelf doen om snel te herstellen?
  Als je ziek bent, moet je alles in het werk stellen om weer gezond te worden. Zodat je snel weer jouw werk kunt hervatten. Jouw overige activiteiten mogen jouw genezing niet in de weg staan.
  Ik ben beter! Wat moet ik doen?
  Afhankelijk van de gemaakte afspraken met Refit meld je je bij hen beter op +31(0)88 3365555 of word je hersteld gemeld. Dit is een organisatie die je in opdracht van All About Flex begeleidt op het moment dat je ziek bent. Ook moet je je direct beter melden bij de intermediair via wie je werkt en bij All About Flex op 088 020 4400. Je mag daarna direct weer aan het werk of op zoek naar een andere baan en hebt daarvoor vooraf geen toestemming nodig.  
  Wat moet ik doen als ik tijdens mijn ziekte naar het buitenland wil?
  Als je tijdens jouw ziekte naar het buitenland wilt, dan moet Refit in overleg met All About Flex daar toestemming voor geven. Het verzoek moet minimaal twee weken van tevoren bij jouw begeleider binnen Refit worden gedaan. Meer informatie hierover kun je krijgen door te bellen naar nummer +31 88 3365555.
  Moet ik thuisblijven als ik ziek ben?
  Een begeleider van Refit (een organisatie die je in opdracht van All About Flex begeleidt op het moment dat je ziek bent) zal contact met je zoeken. Door je thuis te bezoeken of telefonisch contact met je te zoeken. Ook moet je beschikbaar zijn voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Je kunt hier een oproep voor verwachten. Je bent verplicht tot 19.00 uur thuis te blijven om bezoek te ontvangen en/of telefonisch bereikbaar te zijn. Verblijf je op een ander adres, dan moet je dit direct telefonisch aan de begeleider melden. Dit kan op nummer +31 88 3365555. Alleen in overleg met de jouw begeleider kun je toestemming krijgen om op bepaalde uren jouw (verpleeg)adres te verlaten.
  Wat is Refit?
  Refit is een organisatie die je in opdracht van All About Flex begeleidt op het moment dat je ziek bent.
  Waar vind ik meer informatie over ziek, ziektekostenverzekering?
  Het is jouw verantwoordelijkheid zelf een basisverzekering voor ziektekosten af te sluiten. All About Flex draagt zorg voor de wettelijke inkomensafhankelijke werkgeversbijdrage en de wettelijke inkomensafhankelijke werknemersinhouding op jouw loon en de uiteindelijke afdracht hiervan aan het UWV/Belastingdienst. Het kan zijn dat je recht hebt op zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. Zorgtoeslag kun je aanvragen bij de Belastingdienst en via http://www.toeslagen.nl/.
  Wat houdt de reservering ‘Kort verzuim’ in?
  Door de reservering ‘Kort verzuim’ kun je jouw loon aanvullen indien je kort afwezig bent geweest door bijvoorbeeld een bezoek aan de tand- of huisarts.