DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Wat betekent de WAB voor uw verzuimorganisatie? WAB

  Terug

  Onderscheiden in je kostprijs doe je als uitzendbureau na de komst van de WAB vooral nog via de premies voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. “Daarom is 1 januari a.s. het moment om de afweging te maken: hoe krijg ik het beste grip op deze kosten, door het zelf te doen of het uit te besteden?” Serge van Hees, financieel specialist bij All About Flex, legt uit waarom het maken van die keuze juist nu zo belangrijk is.

  Met de komst van de WAB verdwijnt de mogelijkheid voor uitzendbureaus om via sectorverloning een lagere kostprijs te hebben. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid zijn straks de belangrijkste variabelen. “Grip op verzuim is dus nu belangrijker dan ooit. Want dat bepaalt hoe concurrerend jouw kostprijs is”, stelt Serge van Hees. Hoe dat zit, vertelt de financieel specialist van All About Flex in dit artikel.

  Einde aan sectorverloning

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), die vanaf 1 januari 2020 ingaat, heeft grote gevolgen voor de kostprijs van uitzendbureaus en payrollbedrijven. Vanaf volgend jaar verdwijnt de mogelijkheid van sectorverloning. De sectorfondsen en sectorfondspremies verdwijnen en alle uitzendbureaus krijgen met dezelfde premies voor de WW te maken. Concurreren met een lagere kostprijs door in een sector te verlonen met een lagere sectorfondspremie kan dan niet meer. Op dit vlak wordt het speelveld voor elk uitzendbureau gelijk.
  Sectorverloning wordt weliswaar afgeschaft, maar de sectorindeling blijft nog steeds relevant, namelijk voor de Werkhervattingskas (Whk). Uit deze kas worden de ZW-uitkering en de WGA-uitkeringen gefinancierd. De hoogte van die schadelast is bepalend voor de hoogte van de percentages van de ZW flex-premie en de WGA-premie. Alle uitzendbureaus worden weer ingedeeld in sector 52 uitzendbedrijven. Deze sector heeft een hogere grens voor de maximale ZW flex premie dan de overige sectoren. Voor uitzendbureaus, die vaak een hoge instroom hebben in de ziektewet, betekent dit dat hun ZW flex-premie niet meer wordt beperkt door de maximale ZW flex-premie van de vaksector. Ze krijgen nu met de werkelijke kosten van hun verzuim te maken. De kosten ontlopen gaat niet meer.
  Van Hees: “Uitzendbureaus moeten nu wel aan verzuimmanagement doen. Grip op verzuim bepaalt of je voor verzuim en arbeidsongeschiktheid hoge of lage percentages moet opnemen in je kostprijs.”

  Risico nemen of verzekeren

  Bij elk onderdeel van het proces heeft het uitzendbureau de keuze om de kosten voor eigen rekening te nemen of het te verzekeren. Als je het wilt verzekeren heb je in sommige gevallen weer de keuze om dit bij het UWV te doen of bij een private partij. Van Hees: ”Wanneer je voor de optie van verzekeren kiest, dan heb je meer zekerheid over de hoogte van de kosten, maar betaal je voor die zekerheid een hogere premie. Wanneer je de kosten niet verzekert dan loop je meer risico, maar profiteert je wel als je het proces onder controle hebt. Wat voor een uitzendbureau de beste optie is hangt af van het bureau zelf en de markt waar dat uitzendbureau in zit.”

  Zelf doen of uitbesteden

  Naast zelf het risico nemen of verzekeren moeten uitzendbureaus ook nadenken over het (gedeeltelijk) uitbesteden van het verzuimproces. Daarbij moet je weer de keuze maken tussen uitbesteden bij het UWV of bij een private partij (en eigen risicodrager worden). Het is ook mogelijk onderdelen van het verzuimmanagement, bijvoorbeeld casemanagement of re-integratieactiviteiten, zelf te doen en andere onderdelen uit te besteden. Wat daarbij de beste optie is, is niet zo eenduidig, zegt Van Hees. “Ten eerste heb je te maken met andere wetgeving per onderdeel van het verzuimproces. Het hangt daarnaast ook van het type uitzendbureau af. Ligt de focus van het uitzendbureau vooral op werving en selectie, en is de verloning bijvoorbeeld uitbesteed, dan lijkt het logisch om ook de activiteiten rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uit te besteden. Want de vaardigheden die nodig zijn voor goed verzuimbeheer zijn heel anders dan de dynamiek van het plaatsen van kandidaten. Maar is jouw uitzendbureau wel heel sterk in procesmatig werken, zoals bij payroll of de grotere uitzendbureaus vaak het geval is, dan kan zelf doen wel eens de beste optie zijn.”
  Dat geldt bijvoorbeeld ook in het geval van re-integratie in spoor 2, zegt Van Hees. “Je kunt dit door de uitvoerder laten doen, maar misschien heb jij als uitzendbureau wel een veel beter netwerk waardoor je meer mogelijkheden hebt om een re-integrerende uitzendkracht te plaatsen.”

  Krappe arbeidsmarkt

  Bij het maken van de juiste keuzes spelen ook andere factoren een rol, zoals de huidige krapte op de arbeidsmarkt, legt van Hees uit. “Hoe schaarser de kandidaten, hoe meer het uitzendbureau er belang bij heeft om zelf de regie te nemen. Want je hebt er als uitzendbureau belang bij die schaarse kandidaat binnenboord te houden, ook als die ziek is.” In dat licht is het zelf uitvoeren van casemanagement soms een goed alternatief. “Het UWV heeft geen financiële prikkel om die zieke uitzendkracht snel weer bij jou aan het werk te krijgen. De private uitvoerder heeft er weliswaar ook financieel belang bij dat een uitzendkracht snel weer beter is, maar als het casemanagement door de eigen organisatie gedaan wordt kan dat toch als persoonlijker door de zieke uitzendkracht ervaren worden. Zelf het casemanagement doen kan dan een manier zijn om die kandidaat aan jouw uitzendbureau te binden. Maar dan moet je organisatie daar uiteraard wel klaar voor zijn”

  Advies op maat

  De complexe en veranderende wet- en regelgeving maakt het lastig voor een uitzendbureau om de juiste keuzes te maken. Bovendien hangt dit af van de werkwijze, focus en grootte van jouw uitzendbureau. “Daarom geven wij (All About Flex) altijd een op maat gemaakt advies, waarbij we specifiek aangeven welke onderdelen men beter zelf zou kunnen uitvoeren en welke uitbesteden.” Ook bij de uitvoering begeleidt Van Hees namens All About Flex uitzendbureaus. “Wij geven ook advies over praktische zaken zoals contractbepalingen en/of afspraken met uitvoerders.” Voor veel uitzendbureau is dit complexe materie, waarbij ondersteuning hard nodig is, weet Van Hees. En belangrijk. “Naast werving en selectie wordt verzuimmanagement een belangrijke tak van sport die uitzendbureaus moeten beheersen.”

   

  Serge van Hees (All About Flex) heeft een white paper geschreven over het thema Eigen risicodrager ZW en WGA en de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Geïnteresseerd in deze whitepaper? Mail dan naar info@allaboutflex.nl