DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  WAB, wat moet u nog doen vóór januari?

  Terug

  Met de komst van de WAB verandert er direct in het nieuwe jaar veel voor flexcontracten. Advies: maak nog voor het einde van het jaar een contractenanalyse. Daarnaast loont het de moeite om (opnieuw) een afweging te maken wel of niet gebruik te maken van het uitzendbeding en wel of Eigenrisicodrager te worden.

  Contractenanalyse

  U doet er verstandig aan vóór 1 januari a.s. (wanneer de WAB ingaat) alle arbeidscontracten (per categorie) onder de loep te nemen. Drie aspecten bij deze contractenanalyse waar u op dient te letten zijn:

  1.Transitievergoeding
  De transitievergoeding is in 2020 direct van toepassing en de historie voor 1 januari telt mee. Is er sprake van (mogelijk) ontslag? Dan is er een financiële impact bij de keuze voor een einde overeenkomst voor of na 1 januari. Dit verschilt voor langdurige en korte dienstverbanden. Is een medewerker bijvoorbeeld al meer dan tien jaar in dienst, dan zal de ontslagvergoeding lager zijn. Voor korte dienstverbanden zal de transitievergoeding vooral hoger zijn indien ontslag na 1 januari plaats vindt. Het zal duidelijk zijn: de impact van de keuze voor de ontslagdatum is groot voor werknemer én werkgever. U dient hier vooral een bewuste keuze te maken.

  2.Oproepovereenkomst
  Is er sprake van een oproepkwalificatie? Let dan op, want als de medewerker al 12 maanden bij u werkt, moet u in januari al een vaste (uren)omvang aanbieden. Vóór 1 januari a.s. heeft u nog de mogelijkheid te bepalen of dit haalbaar is of dat u naar alternatieve oplossingen moet zoeken.

  3.Payrollkracht
  Is er sprake van een mogelijke payrollkwalificatie? Besef dan dat per 1 januari de volledige arbeidsvoorwaarden van de inlener van toepassing zijn. En vanaf het nieuwe jaar is het uitzendbeding of uitsluiting loondoorbetaling niet meer van toepassing. Het is dus belangrijk dat u voor 1 januari deze doelgroep goed in kaart heeft gebracht!

  Drie belangrijke afwegingen

  Daarnaast zijn er drie relevante afwegingen die uitzender moet maken met de komst van de WAB:

  1.contract voor bepaalde of onbepaalde tijd?
  Flex worden duurder. Zo bepaalt de WAB dat het WW-premiepercentage voor flexcontracten (Awf flex) 5% hoger moet zijn dan voor vaste contracten. Dit kan een aanleiding zijn om een medewerker eerder een contract voor onbepaalde tijd te geven. Een nieuwe kosten/baten analyse van flex versus vaste contracten is zinvol. Maar pas op, staar je niet blind op dit premiegewin; er zijn uiteraard andere aspecten (ziekte of ontslag) die een onbepaalde tijdcontract juist weer duurder maken.

  2.gebruik maken van uitzendbeding?
  Onder meer door de striktere eisen aan de oproepovereenkomst wint het gebruik maken van het uitzendbeding aan waarde. Als je liever geen oproepcontract wilt geven, maak zoveel mogelijk gebruik van het uitzendbeding. Dit geeft sowieso meer flexibiliteit, bijvoorbeeld wanneer de inlener opzegt.

  3.Eigenrisicodrager worden?
  De WAB is ook aanleiding om te (her)overwegen of u wel of niet Eigenrisicodrager wilt worden. Het afschaffen van de sectorverloning vanaf 2020 kan voor uitzenders aanleiding zijn Eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. In combinatie met de stijging van Whk-premie kan dit namelijk voor kleine én grote uitzendbureaus een grote impact hebben. Dit effect verschilt uiteraard per geval. De eerstvolgende mogelijkheid om u aan- of af te melden voor eigen risicodragen is voor 1 april 2020. Het loont de moeite dit te laten uitzoeken voor uw organisatie.

  De wetswijzigingen zijn terug te brengen naar 6 hoofdlijnen / hoofdonderwerpen. Een compleet overzicht met een toelichting op deze hoofdonderwerpen vindt u in onze infographic. Download WAB Infographic.