DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Hoe maak je helder onderscheid tussen ‘goede’ en ‘foute’ uitzenders?

  Terug

  Er schort nogal wat aan de reputatie van uitzenden. Er gaat van alles mis in de branche en strengere regulering moet verbetering brengen. Want bonafide uitzendbureaus verdienen een beter imago. “Helaas zien wij dat er nog veel uitzendbureaus, vaak door onwetendheid, verkeerd bezig zijn”, weet Dustin Rameau (All About Flex). Door te werken met een professionele backofficepartner zorg je dat je als uitzender wel volledig compliant bent.

  De uitzendbranche kampt met een imagoprobleem. Nieuwsberichten in de kranten over onderbetaalde uitzendkrachten en uitgebuite arbeidsmigranten doen de reputatie van uitzenden geen goed. De roep om strengere regulering wordt steeds luider.
  De Commissie Borstlap die onlangs in haar eindrapport hun visie op de arbeidsmarkt presenteerde, pleit niet voor niets voor het ‘borgen van goede naleving van civiele en publiekrechtelijke regels door uitzendwerkgevers’. Borstlap is voor het stellen van administratieve en financiële eisen bij het oprichten van een uitzendbureau, strengere maatregelen en zelfs voor het (opnieuw) instellen van een vergunningplicht.
  De ABU heeft alvast een voorschot hierop genomen door een pakket met maatregelen voor te stellen ‘om de kwaliteit van de uitzendbranche een impuls te geven’. De brancheorganisatie pleit onder meer voor een hogere toetredingsdrempel; een waarborgsom van ten minste 100.000 euro voor huidige en startende uitzendondernemingen, het verplicht gebruik maken van een G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzenders en het opleggen van een verplichting aan opdrachtgevers om de samenwerking met niet-gecertificeerde uitzendondernemingen vast te leggen in het jaarverslag en te melden bij de Inspectie SZW en de Belastingdienst. De ABU wil opdrachtgevers (inleners) namelijk meer gaan stimuleren om alleen zaken te doen met SNA-gecertificeerde uitzenders.

  Onderscheid malafide en bonafide uitzenders

  “En dat is positief”, stelt Dustin Rameau (All About Flex). Want de goede uitzenders lijden onder de cowboys in de markt en daarom is een duidelijk onderscheid tussen bonafide en malafide uitzenders in de markt nodig. “Ik merk dat ook in de branche. Intermediairs waar wij mee werken krijgen van inleners te horen dat er partijen zijn die uitzendkrachten voor minder dan een realistische kostprijs leveren. Dat het dan een malafide partij betreft, daar heeft de klant geen weet van. Het probleem begint dus bij de inleners die (onbewust) zakendoen met malafide uitzenders.”
  Rameau juicht de voorgestelde maatregelen van de ABU dan ook van harte toe. Door het invoeren van een waarborgsom wordt toetreding op de uitzendmarkt lastiger. En dat is hard nodig, want er zijn te veel niet gereguleerde uitzendbureaus. “Iedereen kan zomaar een uitzendbureau starten, maar goed gereguleerd uitzenden is lastiger dan men vaak denkt.” En ook Rameau pleit ervoor te stimuleren dat inleners alleen zaken moeten doen met (SNA-)gecertificeerde uitzenders die lid zijn van de brancheorganisatie ABU of NBBU. “Dan maak je duidelijk onderscheid tussen bonafide en malafide uitzenders en is de goedwillende uitzender niet als braafste jongetje van de klas de dupe van de kwaadwillenden die willens en wetens de regels aan hun laars lappen.” Strengere regulering, meer controle en betere handhaving zijn dus nodig om het kaf van het koren te scheiden.

  Zorg dat je compliant bent

  Dat maakt wel dat je als uitzender moet zorgen dat je aan de goede kant van de streep staat. Je moet niet alleen voldoen aan de strengere regulering die eraan zit te komen, de steeds complexere wet- en regelgeving (denk aan de WAB) maakt ook dat compliant zijn bepaald niet vanzelfsprekend is. Je moet dus als uitzendbureau jouw backoffice ook goed op orde hebben. Rameau stelt vast dat dit lang niet altijd het geval is en dat niet per se opzet hoeft te zijn. “Er zijn veel uitzendbureaus die verkeerd bezig zijn door onwetendheid. Die zijn wel sterk in recruitment, maar minder goed in het naleven van de wet- en regelgeving.” Juist die (vaak kleinere) uitzendbureaus zijn gebaat bij het werken met een professionele backofficepartner die bovenop de regels zit en ervoor zorgt dat zij volledig compliant zijn. “Door uitzenders hierin te faciliteren kunnen wij als All About Flex samen met hen een mooi uitzendproduct leveren.”
  Want – in tegenstelling tot de Commissie Borstlap die uitzenden liefst aan banden wil leggen en wil beperken voor het inzetten bij ziek en piek – ziet Rameau dat uitzenden wel degelijk een belangrijk bijdrage levert aan de maatschappij. “De uitzendbranche helpt mensen aan het werk en begeleidt hen naar een nieuwe baan.” De uitzendsector verdient dan ook een beter imago.