DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Een klanten-analyse maakt inzichtelijk waar de marge weglekt

  Terug

  Sinds de invoering van de WAB is het nóg belangrijker om verzuim en leegloop goed onder controle te krijgen. De kosten hiervan kunnen sterk verschillen per klant, stelt Serge van Hees, financieel specialist bij All About Flex. “Zorg dus dat je je klantenportefeuile goed in kaart brengt”

  Meer risico op leegloop

  Lag voorheen het risico van leegloop bij de uitzendkracht, met de komst van de WAB is die mogelijke flexibiliteit veel minder geworden en ligt het risico veel meer bij het uitzendbureau.

  Neem de oproepovereenkomst. Als je voorheen niet precies wist hoe lang je een uitzendkracht nodig had – omdat je niets wist hoe lang het druk zou zijn op het terras of hoe groot de lading is die je moest lossen – dan was dat geen probleem. Je roosterde de flexkracht in voor het maximaal aantal uur dat je dacht hem nodig te hebben. De uren die je hem uiteindelijk niet nodig had betaalde je niet uit op basis van het uitzendbeding of uitsluiting loondoorbetaling. Dat laatste kan nu niet meer zomaar. “Hierdoor draai je als uitzendbureau bij wijzigingen voor de kosten op”, stelt Serge van Hees, financieel specialist bij All About Flex (AAF). “Goed inroosteren wordt dus belangrijker, en per sector of inlener zijn de verschillen dan groot.” Dat heeft volgens Van Hees vooral merkbaar in de horeca en logistieke sector. “Je moet het inhuurpatroon van je klanten goed kennen om te kunnen inroosteren met zo weinig mogelijk leegloopuren.”

  Andere afspraken of contractvormen?

  Het is dus van belang als uitzendbureau om samen met de klant opnieuw te kijken naar de gemaakte afspraken en gebruikte contractvormen. De optimale inrichting kan immers per klant verschillen. Zijn er misschien betere afspraken te maken over de planning? Wie is verantwoordelijk voor de kosten als de planning anders wordt vanwege slecht weer of een vrachtwagen die later komt? Is het mogelijk het rooster een week van tevoren te krijgen in plaats van een dag van tevoren? “Ga met de klant na hoeveel flexibiliteit vereist is en hoe (on)voorspelbaar de planning is”, adviseert Van Hees. “Misschien kun je met klanten zo tot andere afspraken komen. Of blijkt dat andere contractvormen beter zouden passen.”
  Dat verschilt natuurlijk per opdrachtgever, zegt Van Hees. “Bij klant X werkt een ander flexcontract het beste, bij klant Y is al winst te behalen door simpelweg nieuwe afspraken over de planning te maken.” Dit kan veel invloed hebben op het rendement bij een klant, maar daarvoor moet je wel eerst inzicht hebben in de marge per klant. De vraag die uitzendbureaus nu moeten stellen is of de marge is gedaald sinds de WAB en waar dat dan aan ligt? Van Hees: “Daarvoor heb je een goede portefeuille-analyse nodig.”

  Verzuimbeheer belangrijker

  Datzelfde geldt voor verzuim. Een hoger verzuim heeft tegenwoordig direct effect op de kostprijs. Nu de sectorverloning per 1 januari jl. is afgeschaft, betaal je als uitzendbureau bij meer verzuim een veel hogere premie. (de ZW-premie in Sector 52 is circa vijf keer hoger). “Door de invoering van de WAB en het afschaffen van de sectorverloning is verzuimbeheer een van dé onderscheidende factoren in je kostprijs”, stelt Van Hees. Daarom is dit volgens hem het moment om in twee zaken helder te brengen. “Hoe krijg ik het beste grip op deze kosten. Maar ook: “hoe is het verzuim van uitzendkrachten bij verschillende opdrachtgevers.” Want in de praktijk blijkt vaak dat er grote verschillen zijn in verzuim bij verschillende opdrachtgevers. Je moet als uitzendbureau eigenlijk per klant inzicht hebben in de verzuimcijfers. Van Hees: “Door op basis hiervan met de klant in gesprek te gaan, kan wellicht samen een manier gevonden worden om het verzuim te verminderen.” Daar hebben alle partijen baat bij. Want goed verzuimbeheer is niet alleen belangrijk in het kader van goed werkgeverschap, het leidt concreet tot lagere loonkosten en betere dienstverlening naar inleners.

  Inzicht per klant

  Conclusie: een portefeuille-analyse loont de moeite nu de risico’s op leegloop en de kosten van verzuim voor uitzendbureaus zoveel hoger zijn. Want juist dit zijn aspecten die grotendeels afhangen van de inlener. Patrick Hustinx, mede-eigenaar van All About Flex, ziet de gevolgen in de praktijk. “Als je niet oplet, loop je ongemerkt leeg op een klant waarbij het verzuim en de leegloop hoog is. Het is dus van groot belang om hierin inzicht per klant te hebben, zodat gerichte acties genomen kunnen worden om verzuim en leegloop terug te dringen of zodat een gesprek met de klant kan worden gevoerd over verbetering of een andere tariefstelling.”

  Kostenbesparing begint dus met een goede portefeuille-analyse. Reden voor AAF om haar klanten dit nu ook aan te bieden. Meer weten of wilt u een objectieve scan van uit klantenportefeuille? Neem gerust contact met ons op via 088-0204450 of sales@allaboutflex.nl