DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  De 5 vuistregels van verzuimbeleid

  Terug

  Verzuim, als uitzender heb je er mee te maken en is het een grote uitdaging om dit risico te beperken. Maar hoe doe je dat? All About Flex geeft vijf handreikingen die de basis vormen van een goed verzuimbeleid:

  1. Beschrijf het verzuimbeleid op één A4. Natuurlijk is het belangrijk dat het verzuimbeleid op papier staat en dat het verzuimsysteem goed geborgd is. Maar voorkom dat het verzuimbeleid een lijvig boekwerk wordt. Dat wordt niet gelezen en heeft dus geen effect. Je bereikt het meest als je de rechten en plichten van beide partijen zo kort en helder mogelijk beschrijft, liefst op één, hooguit twee, A4’tjes.
  1. Stel een verantwoordelijke aan voor verzuimmanagement. Snelle opvolging van een ziekmelding is van cruciaal belang om lang verzuim te voorkomen. Wat je echter vaak ziet is dat de consultant teveel door andere zaken in beslag genomen wordt, waardoor dit niet (tijdig) gebeurd. Leg de opvolging daarom bij iemand neer die geen andere taken heeft dan verzuimmanagement. Dat kan binnen je eigen organisatie, maar het kan ook bij een externe partij.
  1. De aanpak van het medische gedeelte is natuurlijk de taak van de ARBO-arts, maar als werkgever kun je wellicht helpen om de niet medische oorzaken weg te nemen. Langdurig verzuim heeft naast een medische oorzaak namelijk soms ook een niet medische oorzaak, bijvoorbeeld de functie niet aankunnen, lastige werktijden of problemen in de privé-situatie. Houd dus een vinger aan de pols door de lijnen met de inlener kort te houden om te weten wat er speelt op de werkvloer. Voor een uitzendkracht met problemen die zich niet gehoord voelt, ligt de verzuimdrempel laag.
  1. Biedt de uitzendkracht perspectief bij re-integratie. Re-integratie moet niet alleen gericht zijn op het creëren van loonwaarde om zo de uitzendkracht uit de Ziektewet te krijgen. Dan is er voor de uitzendkracht eigenlijk geen stimulans om mee te weken aan herstel, want dat betekent voor hem dan verlies van zijn uitkering en dus inkomsten. Als de uitzendkracht weer zicht krijgt op ander werk, dan is het voor hem ook aantrekkelijk om mee te werken.
  1. Leg de gegevens rondom verzuim systematisch vast en bouw rapportages om trends en opvallende zaken te ontdekken. Eén verzuimgeval kan een incident zijn, meerdere verzuimgevallen bij inleners, beroepsgroepen of tijdstippen wijzen op een patroon. Via rapportages kom je deze patronen snel op het spoor en kun je ze aanpakken.

   

  Eigenrisicodrager worden?

  Met een goed verzuimbeleid bent u er nog niet. De vraag die steeds meer uitzendbureaus bezighoudt is ‘moeten wij wel of niet Eigenrisicodrager worden?’ Daarom geeft All About Flex altijd een op maat gemaakt advies. Om de juiste afweging te maken is de white paper Eigen risicodrager ZW en WGA en de Wet Arbeidsmarkt in Balans een goede aanzet. U kunt de white paper aanvragen door een mail te sturen aan sales@allaboutflex.nl