DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Corona – wat kunt u doen?

  Terug

  Voor uitzendorganisaties zijn verzuimkosten uiteraard een risico, maar indien u arbeidscontracten heeft met vaste omvang (dus zonder uitsluiting loondoorbetaling of uitzendbeding), dan is leegloop waarschijnlijk nog een veel groter gevaar. En last but not least: uw liquiditeit wordt extra belangrijk. Wat kunt u hier aan doen?

  Werktijdverkorting en andere informatie

  Als u aan de voorwaarden voldoet kan een vergunning voor aanvragen van werktijdverkorting een oplossing zijn. Het is dan wel van belang dat u aannemelijk kunt maken dat u tenminste 20% minder werk hebt en dat dit voor een periode van minimaal 2 weken tot maximaal 24 weken geldt. Er is nog wel verwarring hoe de 20% berekend moet worden als er sprake is van een BV met verschillende type uitzendkrachten, maar branche-organisaties zijn hard bezig om daar duidelijkheid over te krijgen. Heeft u een aparte personeels-BV voor eigen kantoorpersoneel, dan past dit binnen het standaard plaatje zal naar verwachting een aanvraag minder lastig zijn. Uiteraard moet u aannemelijk maken dat er als direct gevolg van Corona een verlies van werk is. Meer informatie over de werktijdverkorting vindt u op de website van VNO-NCW of op de website van de overheid. Middels deze link komt u rechtstreeks bij het aanvraagformulier.
  Nadere info en de voorwaarden vindt u op dezelfde website


  Andere faciliteiten

  VNO-NCW heeft ook een praktische gids opgesteld hoe om te gaan met Corona op de werkvloer. Deze wordt regelmatig bijgewerkt en  geeft wat praktische handvaten wat u als onderneming kunt doen.
  Verder heeft de overheid aangegeven ook bij financiële problemen faciliteiten te willen creëren, zoals het later betalen van belastingen. Er is bij ons echter nog geen concretere informatie beschikbaar.


  Risico’s in kaart brengen

  Heeft u inzichtelijk wat de financiële impact is van verschillende scenario’s of wil u de impact op uw liquiditeit helder hebben? Of gaat u al een stap verder en heeft u ondersteuning nodig om snelle besparingen te realiseren of om risico’s af te schermen?
  Laat ons het weten. Mogelijk kunnen wij u helpen.