DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Wat zijn belangrijke grondslagen voor verwerking persoonsgegevens?

  Terug

  Volgens de privacywet mogen uitzendondernemingen persoonsgegevens verwerken als er een wettelijke grondslag is. De belangrijkste grondslagen zijn:

  • Uitvoering van de uitzendovereenkomst, waarbij de uitzendkracht  partij is. Let op: de gegevensverwerking moet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor de bemiddeling of salarisverwerking.
  • Nakomen wettelijke plicht door de uitzendonderneming. De verwerking moet strikt noodzakelijk zijn om de wettelijke verplichting na te komen.  In sommige situaties is het bijvoorbeeld verplicht om het BSN en een kopie van het ID­ document van een uitzendkracht te verwerken.
  • Gerechtvaardigd belang van de uitzendonderneming. Persoonsgegevens mogen ook verwerkt worden als dat noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van een uitzendonderneming. Hiervoor moet  u kunnen aantonen dat uw belangen prevaleren boven het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de uitzendkracht.
  • Toestemming van de uitzendkracht.Doordat er tussen de uitzendkracht en uitzendonderneming een afhankelijkheidsrelatie bestaat, kan de uitzend­kracht in beginsel de uitzendonderneming geen toestemming geven om persoonsgegevens te verwerken. In deze verhouding kan de toestemming namelijk vaak niet als in vrijheid gegeven worden beschouwd. Voor het  verwerken van een foto heeft de Autoriteit Persoonsgegevens wel vast­gesteld dat dit is toegestaan met toestemming van de uitzendkracht, mits die toestemming natuurlijk vrijelijk is gegeven.