DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Wat is het gevolg van het verschil tussen payrolling en uitzenden?

  Terug

  De WAB moet het verschil tussen vast en flex verkleinen. Een van de maatregelen is dat payrollwerknemers gelijk worden behandeld als medewerkers in vaste dienst. De hiervoor genoemde faciliteiten die wel van toepassing zijn op uitzendovereenkomsten gelden niet voor payrollovereenkomsten. Payrollmedewerkers hebben daardoor recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de payrollwerkgever die dezelfde of een gelijkwaardige functie vervullen.

  Kortom voor een payrollovereenkomst is de reguliere ketenregeling (3×3) van toepassing en gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers in dienst bij de inlener zelf.

  Voor de uitzendovereenkomst gelden er op grond van artikel 7:691 BW en de van toepassing zijnde ABU of NBBU Cao een aantal afwijkingen ten opzichte van de het reguliere arbeidsrecht, waardoor:

   

  Uitzenden Payroll
  Flexibiliteit Fasering conform ABU of NBBU Cao vanaf dag 1 Normale ketenregeling is van toepassing vanaf dag 1
  Toepassing uitzendbeding Maximaal 1e 78 gewerkte weken (fase A of fase 1/2) Nee
  Uitsluiten

  Loondoorbetalingsplicht

  Maximaal 1e 78 gewerkte weken (fase A of fase 1/2) Maximaal 6 maanden (tenzij afwijking CAO inlener)
  Beloning/arbeidsvoorwaarden Inlenersbeloning ABU of Loonverhoudingsvoorschrift NBBU, welke een afwijking zijn op de WAADI. Bijv. vakantiedagen, 13e maand, bruto vergoedingen behoren niet tot de minimale wettelijke beloning van de uitzendkracht. WAADI is van toepassing. Dit houdt in dat, pensioen uitgezonderd, alle dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers van de opdrachtgever. Dus bijv. ook een eventuele 13e maand, bruto vergoedingen, vakantiedagen worden onderdeel van de beloning.
  Pensioen StiPP Eigen regeling vanaf 1 januari 2021. In 2020 blijft StiPP nog van toepassing.
  Cao fondsen SFU Bedrijfstak