DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

  Help uw uitzendkrachten aan een hypotheek

  Terug

  Je wilt graag dat jouw uitzendkrachten ook in aanmerking kunnen komen voor een hypotheek om een huis te kopen?  Maar je hebt niet de benodigde certificering om de benodigde perspectiefverklaring zelfstandig af te geven? Dan biedt de Externe Perspectief Taxateur (EPT) uitkomst. All About Flex is zo’n EPT en heeft hiermee de primeur.

  Bij de aanvraag van een hypotheek vraagt de bank of hypotheekverstrekker naar een werkgeversverklaring. De werkgeversverklaring geeft onder meer aan of het inkomen bestendig is. Met een vast dienstverband of met een intentieverklaring wordt hieraan voldaan. Bij een uitzendkracht is hier meestal geen sprake van.

  Maar wat als die uitzendkracht toch een huis wil kopen? Kan die dan geen hypotheek krijgen? Dat past niet in deze tijd waarin flexcontracten zo gangbaar zijn. Daarom is vijf jaar geleden de perspectiefverklaring in het leven geroepen. Randstad startte samen met hypotheekverstrekker Obvion met een proef om mensen met een flexibel arbeidscontract toch in aanmerking te laten komen voor een hypotheek. Voorwaarde is dat een uitzendkracht minimaal een jaar via een uitzendbureau bij een opdrachtgever heeft gewerkt. Inmiddels heeft het initiatief navolging gekregen en is de perspectiefverklaring uitgegroeid tot een volwaardig alternatief voor de werkgeversverklaring.

  Arbeidsmarktwaarde uitzendkracht

  De perspectiefverklaring is een officieel en gewaarmerkt document dat verstrekt wordt aan flexkrachten voor wie het aannemelijk is dat zij een goed perspectief hebben in de arbeidsmarkt. Bij de perspectiefverklaring wordt namelijk gekeken naar de potentiële arbeidsmarktwaarde van de uitzendkracht. Wat zijn de mogelijkheden van een specifieke flexkracht om in de nabije toekomst inkomen te vergaren? Dat is namelijk een goede indicatie of die uitzendkracht in staat is om zijn hypotheek af te lossen. Die arbeidsmarktwaarde wordt vastgesteld door te kijken naar drie criteria:

  1. Is er een positieve klantevaluatie (beoordeling opdrachtgever)?
  2. beschikt de uitzendkracht over voldoende werknemersvaardigheden (presentatie, afspraken nakomen)?
  3. zijn de kennis en vaardigheden voor een bepaalde functie voldoende toekomstbestendig (arbeidsmarktscan)?

  Stichting Perspectiefverklaring

  De perspectiefverklaring kan niet zomaar door iedere uitzend- of detacheringsorganisatie zelf worden uitgegeven. Een bank moet erop kunnen rekenen dat de kwaliteit van de beoordeling geborgd is. Daar ziet de Stichting Perspectiefverklaring op toe. https://www.perspectiefverklaring.nl. Het uitzendbureau moet dan ook toestemming hebben van de Stichting Perspectiefverklaring om deze af te geven. Mark van Bussel, bestuurslid van de Stichting Perspectiefverklaring, legt uit. “Wij beheren de normenset waar het uitzendbureau of taxateur aan moet voldoen om een perspectiefverklaring af te mogen geven. Alleen door ons goedgekeurde partijen komen in het register, dat online te raadplegen is.”

  Kleinere uitzendbureaus

  De grotere uitzendbureaus die perspectiefverklaringen mogen afgeven, hebben binnen hun organisatie hiervoor veelal een interne perspectieftaxateur benoemd. Deze interne perspectieftaxateur bepaalt voor uitzendkrachten of zij aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een perspectiefverklaring voldoen. Zo’n beoordeling moet bij elke individuele uitzendkracht worden gemaakt, en dat is een tijdrovende klus. Daarbij komt dat de interne perspectieftaxateur voldoende afstand van de intercedenten moet hebben. Dit om de onafhankelijkheid te waarborgen.
  Dat maakt het zelf afgeven van de perspectiefverklaring vooral voor kleinere uitzendbureaus erg lastig, geeft Van Bussel toe. “Wij hebben gemerkt dat dit voor kleinere uitzendbureaus niet te doen is. Die kunnen geen mensen en middelen vrijmaken om zelf perspectiefverklaringen af te kunnen geven. Dat betekent dat de perspectiefverklaring niet goed toegankelijk is voor uitzendkrachten die via kleinere uitzendbureaus werken. En wij willen nou juist dat de perspectiefverklaring een zo groot mogelijk bereik heeft.”

  Eerste Externe Perspectief Taxateur (EPT)

  En voor die uitzendbureaus is er goed nieuws. De Stichting Perspectiefverklaring heeft namelijk de Externe Perspectief Taxateur in het leven geroepen; een externe partij die gecertificeerd is om perspectiefverklaringen af te geven aan uitzendkrachten.

  All About Flex heeft de primeur en wordt als eerste ‘Externe Perspectief Taxateur’ (EPT) hiervoor gecertificeerd. Op dit moment loopt de pilot-fase en kunnen de eerste aanvragen worden verwerkt. All About Flex kan dus als externe partij de perspectiefverklaring afgeven voor uitzendkrachten van MKB-uitzendorganisaties. Hierdoor kunnen ook kleinere uitzendbureaus hun flexkrachten de mogelijkheid bieden om in aanmerking te komen voor een hypotheek en dus hun eigen huis te kopen.

  Geïnteresseerd?

  De EPT moet uiteraard voldoen aan dezelfde eisen waaraan uitzendbureaus moeten voldoen als zij perspectiefverklaringen willen kunnen afgeven. Ook daar ziet de Stichting Perspectiefverklaring op toe. All About Flex is de eerste partij die als EPT mag optreden. Patrick Hustinx (AAF): “Wij zien dit als een zeer waardevolle aanvulling op onze dienstverlening, maar ook als een goede ontwikkeling voor de branche. Flexkrachten zijn belangrijk voor Nederland en waar het kan moeten we hun positie versterken. ”

  Deze unieke EPT-service wordt binnenkort officieel gelanceerd, maar geïnteresseerde uitzendbureaus kunnen zich hiervoor nu al melden bij All About Flex door te klikken op Direct contact.