DIRECT CONTACT MET ONS

  Algemeen
  +31 (0)88 020 4400
  Sales
  +31 (0)88 020 4450
  Finance
  +31 (0)88 020 4460
  Support
  +31 (0)88 020 4470
Adres
Korte Muiderweg 2-A
1382 LR Weesp
Post
Postbus 5081, 1380 GB
E-mail
info@AllAboutFlex.nl
Of laat een bericht achter

Data protection officer

Alle diensten

Elke uitzendorganisatie werkt met persoonsgegevens en zal dus moeten voldoen aan de AVG. Het vraagt specialistische kennis om te voldoen aan alle verplichtingen die de AVG aan uitzendbureaus stelt. Een Data Protection Officer kan helpen overeenkomstig de regels van de AVG te werken.

Data protection officer

AVG voor uitzendbureaus

Elke uitzendorganisatie moet AVG compliant zijn en moet er voor zorgen dat er bijvoorbeeld een protocol is voor uitvoering bij het ontstaan van een datalek, dat er een gestructureerd Privacy Beleid wordt gevoerd en er afspraken zijn gemaakt met hard- en software IT-leveranciers over hoe om te gaan met data herstel. Een Data Protection Officer ondersteunt bij het AVG compliant worden. Met een AVG quick scan kan worden bepaald waar u nu met uw organisatie staat zodat passende vervolgstappen kunnen worden geadviseerd en genomen.

Data Protection Officer

Een Data Protection Officer kan gedurende een aantal weken (afhankelijk van de wekelijkse inzet) ervoor zorg dragen dat de belangrijkste AVG-verplichtingen zijn uitgevoerd, afgehandeld en aantoonbaar geborgd, maar deze kan ook doorlopend aan uw organisatie worden verbonden.

Een Data Protection Officer kan onder andere worden ingezet voor:

 • bewustwordingsprogramma AVG in flex voor directie en personeel
 • een Privacyverklaring die volledig voldoet aan de AVG eisen
 • controleren, opstellen en borgen van de Verwerkersovereenkomsten
 • opstellen en uitleg Datalek Procedure en Register
 • inventariseren, opstellen en vastleggen van een Verwerkingsregister
 • opzetten Procedure Verzoek- en Klachtenafhandeling
 • opzetten Procedure voor de Verwerking van Persoonsgegevens
 • er wordt een Bestuursstructuur voor de organisatie opgesteld
 • er is een Privacy Beleid voor de organisatie opgesteld
 • opstellen Document Informatie Beveiligingsrisico’s
 • opzetten Privacy Beleid en inbedden hiervan in dagelijkse bedrijfsvoering
 • controle en Beheer Derde Partijen Risico’s
 • privacy Ontwikkelingen zijn geactualiseerd.

AVG Beheer

Als uw organisatie AVG compliant is, kan er worden gekozen voor AVG Beheer. Deze dienstverlening bestaat uit een abonnementsprijs voor minimaal 1 jaar van € 195 per maand waarin opgenomen:

 • AVG Backoffice
  • Advies bij datalekken
  • Ondersteuning bij AVG klachten en vraagstukken
  • Up-to-date van de AVG ontwikkelingen
 • Privacy Manager (management tool voor 1 licentie)
 • Een jaarlijks uit te voeren DPIA
 • Elk half jaar een uit te voeren interne AVG Audit.

Management tool Privacy Manager

Privacy Manager is de perfecte tool voor Privacy-accountability en draait in de Cloud in Nederland. Alle AVG gerelateerde documenten en bewijsvoering worden dan vanaf de eerste dag toegevoegd aan het programma Privacy Manager. Voor het programma worden maandelijks abonnementskosten in rekening gebracht.